ข่าวสาร

ภาพจาก SE GLOBE)

ติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับไกรศักดิ์ ในด้านการต่างประเทศ, ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาชายแดนภาคใต้, ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ที่นี่