คนไทยพลัดถิ่น

บรรยากาศเวทีชาวบ้าน ขอคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น ณ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 ครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์, ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, ดร.จิรวุฒิ เสนาคำ ร่วมเวทีเสวนา