ชีวิตกับเหตุการณ์

จอมพลผิน ชุณหะวัณ

หนังสือ : ชีวิตกับเหตุการณ์ จอมพลผิน ชุณหะวัณ

ผู้แต่ง : ดร.วรพัฒน์ อรรถยุติ