บนถนนสายราชครู

ชูเกียรติ ฉาไธสง ถ่ายทอดเรื่องราวของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ หรือ อาจารย์โต้ง ซึ่ง เป็นลูกชายของ ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองใหญ่ของเมืองไทย หากแต่ไกรศักดิ์ นั้นมีวิถีทางความคิดและการเมืองที่แปลกไป คือไกรศักดิ์จะมีความคิดค่อนข้างมาทางฝ่ายซ้ายแบบหัวนอกคล้ายๆ สังคมนิยม อันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เขียนได้ศึกษาชีวิตที่เชื่อมโยงกับรอยผ่านประวัติศาสตร์การเมือง ศิลปะทั้งในระดับสากลและของเมืองไทย อ่านบนถนนราชครูแล้ว ท่านจะได้รู้ถึงวิถีทางความคิดของบุรุษท่านนี้ได้ดีขึ้น และช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นอยากเห็นสังคมที่ดีงามต่อไป
ISBN : 974-9589-30-0
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊ค