เขื่อนบ้านกุ่ม

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้าน ที่บ้านตามุย บริเวณพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551