เส้นทางสู่อำนาจ

ชื่อหนังสือ : เส้นทางสู่อำนาจ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ผู้เขียน : เสถียร จันทิมาธร

สำนักพิมพ์ มติชน