เรื่องจริงชีวิตครูจูหลิง สู่หนัง(ตีแผ่)สังคม

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ และ มานิต ศรีวานิชภูมิ นักเคลื่อนไหวทางสังคมและศิลปิน ตีแผ่ความจริงท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ ภายหลังโศกนาฎกรรมครูจูหลิง พบกับหลายข้อเท็จจริงที่จะช่วยคนไทยคลายความสงสัยต่อสถานการณ์ความข้ดแย้งในภาคใต้ โดยการนำเสนอผ่านภาพยนตร์สารคดี “พลเมืองจูหลิง”

ติดตามได้จาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ 13 ส.ค.52

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2009 เวลา 12:i น. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *