AIPMCเปิดเวทีสาธารณะเส้นทางประชาธิปไตยในพม่า

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อประชาธิปไตยในพม่า (AIPMC) พร้อมตัวแทนกลุ่มสมาชิกอีกหลายประเทศ ได้ร่วมกันเปิดเวทีสาธารณะถึงสถาน การณ์และเส้นทางประชาธิปไตยในพม่า เนื่องในวันครบรอบวันเกิด 64 ปี นางอองซานซูจี เพื่อร่วมรำลึกและส่งกำลังใจไปให้กับการต่อสู้ของนางอองซานซูจี ซึ่งถูกรัฐบาลทหารพม่าสั่งคุมขังเป็นปีที่ 12

นายไกรศักดิ์ กล่าวว่า การพบปะกันในครั้งนี้ สมาชิก AIPMC ได้ถือโอกาสประชุมเรื่องการนำประชาธิปไตยและเสรีภาพสู่พม่า ทุกประเทศมีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีหลายประเทศที่แก้ปัญหาได้ โดยนำเสรีภาพและประชาธิปไตยต่อทุก คนทุกภูมิภาค แต่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในภูมิภาคคือพม่า ในพม่าผ่านมา 30 ปี มี การสู้รบกันในทุกรัฐ ไม่มีรัฐใดที่ไม่มีการจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลกลางที่มีเชื้อสายพม่า ที่ผ่านมาสมาชิกอาเซียนเริ่มเบื่อหน่ายกับพม่า จากการไม่ยอมเข้าเจรจาต่อรองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

ทุกปีที่ประเทศสมาชิกอาเซียน เรียกร้องให้ปล่อยอองซานซูจีและผู้ที่มี ความเห็นไม่ตรงกับรัฐบาล แต่ก็ไม่เคยมีผลแม้แต่ครั้งเดียว แม้ปีนี้เป็นปีแรกที่นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะประธานอาเซียน จะออกมาแสดงท่าทีประณาม รัฐบาลทหารพม่าในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอให้มีการปล่อยนางอองซานซูจี เป็นครั้งแรก แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผล จึงเรียกร้องให้อาเซียนแสดงบทบาทและ เพิ่มแรงกดดันให้มากขึ้น พร้อมร่วมกันประณามต่อกรณีการเพิกเฉยต่อสิทธิ อิสรภาพอย่างชอบธรรมของนางอองซานซูจี

นายไกรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการล็อบบี้หลายประเทศให้ยุติการช่วย เหลือชนกลุ่มน้อย เนื่องจากรัฐบาลพม่าต้องการให้มีการเลือกตั้งในปีหน้า ชนกลุ่ม น้อยเกือบทุกรัฐจะถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และจะถูกบังคับไม่ให้มี ส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ นักโทษการเมืองปีนี้เพื่อขึ้นจากปีก่อนเพิ่มขึ้รน 100 เป จาก 1000 เก็น 2000 กว่าคน แสดง

นายคืนใส ใจเย็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวชาน ( S.H.A.N) กล่าวสุขสันต์ วันเกิดให้กับนางอองซานซูจี ก่อนกล่าวว่า โลกทรรศน์ผู้นำทหารพม่ามองโลกมีเพียงมิตรหรือศัตรู หากเป็นศัตรูต้องมุ่งแต่เอาชนะ ใครที่ไม่เห็นด้วยถุกกำหนดเป็นศัตรู ศัตรูของพม่าในขณะนี้มีสองประการคือระบอบประชาธิปไตยที่มีนางอองซานซูจีเป็นตัวแทน และ ระบบสหพันธรัฐที่มีกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ กับผู้นำของพวกเขา ซึ่งรัฐบาลหมายมั่นที่จะกำจัด

ผู้นำทหารพม่าไม่มีความคิดเช่นเดียวกับนายพลอองซาน ที่เชิญชวนผู้นำกลุ่มชาติพันธ์ร่วมกันสร้างเอกราชดังที่ปรากฏเป็นสัญญาปางโหลง แต่กลับถูกรัฐบาลทหารพม่าหักหลัง จนทำให้กลุ่มชาติพันธ์ลุกขึ้นจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเอกราช จนนำไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกักขังนางอองซานซูจี