การขุดพบกระดูกมนุษย์ในสนามกีฬานครฯ และคาดการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีการค้นพบกระดูกมนุษย์ในพื้นที่ข้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งทำให้สำนักศิลปากรที่ 12 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งนักโบราณคดีเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้รับเหมาก่อสร้าง การค้นพบและคุณสมบัติของกระดูกมนุษย์ การตรวจสอบพบว่ามีการขุดดินในแนวยาวบริเวณพื้นที่ทิศตะวันตกของสนามฟุตบอล 2 ระยะทางประมาณ 150 เมตร กว้างประมาณ 1.80 เมตร และลึกประมาณ 1.20 เมตร โดยมีจำนวนทั้งหมด 2 แนว เพื่อสร้างรางระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังพบเค้าโครงอิฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรางน้ำ ทั้งหมด 8 จุด ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่ค้นพบมีทั้งหมด 7 จุด มีระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ อยู่ในช่วง 12-30 เมตร โดยมีเฉพาะส่วนที่ยังคงอยู่ไว้เป็นกระดูกรยางค์ ได้แก่ กระดูกปลายแขนด้านใน (Ulna) และปลายแขนด้านนอก … Read more